Mårten Sjölin

Mårten är hållbarhetsstrategen som med boken Resan till hållbar e-handel också arbetat fram en handbok för alla e-handlare som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Expertområden

Mårten har expertis inom diverse områden kopplade till hållbarhet och e-handel. 

Strategiarbete

Med fokus på hållbarhet

Utbildning inom e-handel

Logistik, hållbarhet och miljö.
Både fysiskt och digitalt.

Moderator och samordnare av forum

Påverkansarbete

Sverige och EU

Leverantörsgranskning och uppföljning

Hållbar e-handel

Författare och utbildare

Klimatarbete

CO2 footprint, bränslen,
kompensering transporter.

Hållbarhetsrevisioner

Ledningssystem

Enligt ISO 14001 och 9001.

Exempel på uppdrag och uppdragsgivare

Konsult och VD

Konsultfirma inom hållbarhet med cirka 13 anställda.

Konsultuppdrag

Utformande och implementering av en hållbarhetsstrategi som idag ingår som en naturlig del i affärsplanen och affären.

Konsultuppdrag

Choice Hotels

Strategi och upprättande av ISO 14001

Miljöchef

PostNord

Expert inom elektrifiering och batterier

Vattenfall

Konsultuppdrag

Energimyndigheten

Håller i ett näringslivsforum kring hållbarhetsmärkning av transporter med ca 30 deltagare

Konsultuppdrag

Miljömärkning Sverige AB

Utredning kring förutsättningar att införa en Svanenmärkt e-handelstransport. 

Kursledare hållbar logistik och e-handel

IHM Business School

Utbildningsledare

Diplomeringsutbildning för en hållbar e-handel.

Övrigt

Prata med Mårten

Boka ett videomöte med Mårten eller skicka en förfrågan om ett större projekt.