Alexander van Riesen

Visionary Entrepreneur, Digitalist, Innovationist, Board Member, Hybrid Thinker, Founder, Consultant, Senior Advisor och Doer.

Exempel på löpande uppdrag

Workshop inom strategisk omvärldsbevakning

Talaruppdrag kring morgondagens digitalisering

Workshop kring digitalisering.

Utbildning kring Gamification

Exempel på
tidigare roller och uppdragsgivare

Head of Digital Sales

Försäkringsbolag

Head of eCommerce

Innovation Director

Head of Digital

Övrigt

  • Alexander har drivit egna start-ups och projekt såsom startat en ny sport E-polo samt är världsmästare i Segway Polo.
  • Mycket kunnig i att jobba i remote team och driva utvecklingsprojekt remote.
  • Early adopter och ligger i framkanten av användande av ny teknik etc. Exempelvis tidig användare av Miro (en online whiteboard) och skapat egna mallar i Miro som publicerats globalt. 
  • Sitter även i Styrelser med ansvar för digitalisering. 

Kontakt med experten

Fyll i formuläret nedan så kopplar vi dig med experten.