Nis Kehler

Nis har en gedigen erfarenhet från e-handel, både operativt och strategiskt och har en stor förståelse för vad som krävs när ett bolag växer.

En e-handelsverksamhet kräver många olika kompetenser där många roller är utmanande utifrån utbud och efterfrågan. Det krävs en bra planering för att ha rätt kompetens på plats vid rätt tid och en strategi för när det är rätt att anlita konsulter eller rekrytera. 

Nis har specialistkunskap och ett stort nätverk när det gäller kompetensförsörjning i Sverige och även Norge och Danmark.


Expertområden

Kompetens- och tillväxtanalys

Analys av nuläge och framtida organisatoriska behov

Kompetensinventering

Rekrytering och konsultlösningar

Kontakta Nis

Fyll i formuläret nedan  så kopplar vi dig med experten.